جشن الفبا 93-92
مراسم جشن الفبای پایه اول دبستان بهار انقلاب
تقدیرنامه های دانش آموزان پایه اول خواندن نماز شکر دانش آموزان قرائت 12 نکته طلایی در کلاس اول توسط یکی از دانش آموزان همخوانی ستایش و سپاس از خداوند توسط چندی از دانش آموزان قرائت شعر توسط شاعر کوچک عکس یادگاری موسس و مدیر دبستان با دانش آموزان پایه اول
  • تقدیرنامه های دانش آموزان پایه اول
  • خواندن نماز شکر دانش آموزان
  • قرائت 12 نکته طلایی در کلاس اول توسط یکی از دانش آموزان
  • همخوانی ستایش و سپاس از خداوند توسط چندی از دانش آموزان
  • قرائت شعر توسط شاعر کوچک
  • عکس یادگاری موسس و مدیر دبستان با دانش آموزان پایه اول