مراسم بزرگداشت هفته معلم 93
اجرای سرود ( ای معلم) توسط دانش آموزان پایه سوم دبستان در روز بزرگداشت مقام معلم سخنرانی و تجلیل از معلمان و کارکنان و همچنین تشکر از اولیاء دانش آموزان توسط حاج آقا شرافتی زنگنه سخنرانی آقای رضاپور مدیر دبستان درباره مقام معلم تقدیر مدیریت دبستان از اعضای محترم انجمن مدرسه تجلیل و تشکر از معلمان دبستان تقدیر از کارکنان دبستان
  • اجرای سرود ( ای معلم) توسط دانش آموزان پایه سوم دبستان در روز بزرگداشت مقام معلم
  • سخنرانی و تجلیل از معلمان و کارکنان و همچنین تشکر از اولیاء دانش آموزان توسط حاج آقا شرافتی زنگنه
  • سخنرانی آقای رضاپور مدیر دبستان درباره مقام معلم
  • تقدیر مدیریت دبستان از اعضای محترم انجمن مدرسه
  • تجلیل و تشکر از معلمان دبستان
  • تقدیر از کارکنان دبستان