اخبار و رویدادها


قیمت کتاب در سال تحصیلی 93/94
درج شده در تاریخ 1393/02/22 توسط محمد رضاپور.

 

قیمت کتاب درس مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 93/94   

قیمت به صورت علی الحساب

پایه

ردیف

16000 تومان

 

اول

1

15000 تومان

 

دوم

2

16000 تومان

 

سوم

3

15000 تومان

 

چهارم

4

16000 تومان

 

پنجم

5

21000 تومان 

 

ششم

6