اخبار و رویدادها


مانور زلزله
درج شده در تاریخ 1392/09/10 توسط محمد رضاپور .

درروز 10 آذر ماه مانور زلزله راس ساعت 10 صبح همزبان با سراسر کشور به اجرا در آمد در این مانور دانش آموز با شیوه های مقابله با زلزله آشنا شدند در این مانوردانش آموزان مهارت های مقابله با زلزله را یکبار دیگ آزمایش کردن و پس از پایان وضعیت سفید  با خونسردی کلاس ها را ترک کرد و در جا های امن پناه گرفتند