افتخارات  مدرسه


کسب رتبه اول مدرسه عالی کشور توسط وزیر آموزش و پرورش
درج شده در تاریخ 1392/01/28 توسط محمد رضاپور .

در سال 80توسط وزیر محترم آموزش و پرورش به عنوان مدرسه عالی کشور معرفی گردید و موفق به کسب لوح افتخار گردید