نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

پاسخنامه آزمون تیز هوشان
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1393/02/20
فایل پیوست شده: پاسخ نامه آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان متوسطه اول.pdf حجم فایل: 349/12 کیلو بایت
سوالات کنکور اردیبهشت ماه
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1393/02/08
فایل پیوست شده: آزمون تیز هوشان اردیبهشت.pdf حجم فایل: 1/75 مگابایت
کنکور اسفند ماه
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1392/12/20
فایل پیوست شده: Doc2.pdf حجم فایل: 2/03 مگابایت
کنکور آذرماه کلاس ششم شماره 3 با پاسخ نامه
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1392/11/29
فایل پیوست شده: کنکو آذرماه با پاسخ نام.pdf حجم فایل: 1/72 مگابایت
کنکور تستی بهمهن ماه با پاسخ نامه سال 92/93
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1392/11/29
فایل پیوست شده: کنکور بهمن با پاسخ نامه.pdf حجم فایل: 1/30 مگابایت
کنکور شماره 2 سال تحصیلی 92-93
آپلود شده توسط: مدیر مدرسه در تاریخ 1392/08/18
فایل پیوست شده: کنکور شماره 2 سال 92-93.pdf حجم فایل: 1/41 مگابایت
کنکور شماره 1 سال 92-93
آپلود شده توسط: محمد رضا پور در تاریخ 1392/08/05
فایل پیوست شده: a.pdf حجم فایل: 1/27 مگابایت
دفتر چه نوروزی کلاس اول
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/23
فایل پیوست شده: paik1.rar حجم فایل: 2/44 مگابایت
دفترچه نوروزی کلاس دوم
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/23
فایل پیوست شده: paik2.rar حجم فایل: 1/95 مگابایت
دفترچه نوروزی کلاس سوم
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/23
فایل پیوست شده: paik3.rar حجم فایل: 3/08 مگابایت
دفرچه نوروزی چهارم
آپلود شده توسط: محمدرضاپور در تاریخ 1391/12/23
فایل پیوست شده: paie4.rar حجم فایل: 1/81 مگابایت
دفترچه نوروزی پنجم
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/23
فایل پیوست شده: paik5.rar حجم فایل: 3/95 مگابایت
دفترچه نوروزی کلاس ششم
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/23
فایل پیوست شده: paik6.zip حجم فایل: 1/58 مگابایت
کنکور 2ششم
آپلود شده توسط: دبستان در تاریخ 1391/12/15
فایل پیوست شده: کنکورشماره2.pdf حجم فایل: 1/12 مگابایت
ریاضیات نسبت تناسب
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/09
فایل پیوست شده: تناسب.pdf حجم فایل: 170/48 کیلو بایت
ریاضیات درصد و تقارن
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/09
فایل پیوست شده: تقارن مرکب درصد.pdf حجم فایل: 151/26 کیلو بایت
مبارزه پنهان
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/09
فایل پیوست شده: مبارزه پنهان.pdf حجم فایل: 103/93 کیلو بایت
خاک زندگی بخش
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/12/09
فایل پیوست شده: خاک زندگی بخش.pdf حجم فایل: 77/95 کیلو بایت
کنکور کلاس ششم
آپلود شده توسط: مدیر در تاریخ 1391/12/09
فایل پیوست شده: آزمون کلاس ششم.pdf حجم فایل: 1/10 مگابایت
تاریخچه زمین
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/11/28
فایل پیوست شده: تاریخچه زمین.pdf حجم فایل: 77/52 کیلو بایت
جانداران ساده
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/11/28
فایل پیوست شده: تک سلولی ها.pdf حجم فایل: 138/25 کیلو بایت
بخش پذیری ریاضیات
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/11/28
فایل پیوست شده: بخش پذیری تست.pdf حجم فایل: 123/99 کیلو بایت
علو م ماشین ها
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/11/11
فایل پیوست شده: ماشین ها.pdf حجم فایل: 230/31 کیلو بایت
علوم نور
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/11/11
فایل پیوست شده: نور.pdf حجم فایل: 149/73 کیلو بایت
علوم بخش اول ساختمان مواد
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/10/16
فایل پیوست شده: جزوه بخش اول ماده.doc حجم فایل: 123/50 کیلو بایت
علوم بخش دوم تغییرات مواد تیز هوشان
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/10/16
فایل پیوست شده: تغییرات ماده بخش 2.doc حجم فایل: 57/50 کیلو بایت
سوالا ت ریاضیات بخش عدد نویسی
آپلود شده توسط: محمد رضا پور در تاریخ 1391/10/16
فایل پیوست شده: بخش عدد.doc حجم فایل: 156/50 کیلو بایت
نمونه سوالات بخش کسر تیز هوشان
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/10/16
فایل پیوست شده: تست ریاضیات کسر ها.doc حجم فایل: 520/00 کیلو بایت
فرمول های ریاضیات
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1391/10/13
فایل پیوست شده: فرمول ریاضیات.docx حجم فایل: 14/91 کیلو بایت
کنکور شماره 3
آپلود شده توسط: محمد رضاپور در تاریخ 1387/10/21
فایل پیوست شده: کنکور شماره 3.pdf حجم فایل: 1/25 مگابایت